♡ Lynnnnnnnn


ENTRY ABOUT LINKS STUFFS FCBOOK TWITTER FAMILY NEWER OLDER +FOLLOW
T A G B O A R D


A R C H I V E


C R E D I T

Template by Aqila Farah Zulkifli . Basecode by Yasmin/Yacemin.
Header by Aina Najihah
Re-dit by LynnJHN

Nakk masuk SYURGA ? Haa , special entry untuk PEREMPUAN especially . Jomm terjah :]


Cara ISLAM mengajar kita menutup AURAT yang sempurna . ISLAM itu mudah jikaa kita fahami selami apa itu ISLAM . Jangan ISLAM hanya pada nama ye :] Senang je baik lelaki baik ponn PEREMPUAN nakk tutup AURAT takk susah ~~

Antara ciri-ciri yang menjelaskan wanita boleh mendiami syurga ialah :

1 . Bertakwa .

2 . Beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Hari Kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik mahupun yang buruk .

3 . Bersaksi bahawa tiada tuhan lain yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan solat , menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji bagi yang mampu .

4 . Ihsan , iaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, jika dia tidak dapat melihat Allah, dia mengetahui bahwa Allah melihat dirinya .

5 . Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah , tawakkal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut terhadap adzab Allah , mengharap rahmat Allah, bertaubat kepada-Nya, dan bersabar atas segala takdir-takdir Allah serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya .

6 . Gemar membaca Al Qur’an dan berusaha memahaminya, berzikir mengingat Allah ketika sendiri atau bersama banyak orang dan berdoa kepada Allah semata .

7 . Menghidupkan amar ma’ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat .

8 . Berbuat baik (ihsan) kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk , serta berbuat baik terhadap haiwan ternak yang dia miliki.

9 . Menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, memberi kepada orang, menahan pemberian kepada dirinya, dan memaafkan orang yang mendhaliminya .

10 . Berinfak, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, menahan amarah dan memaafkan manusia .

11 . Adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk .

12 . Menjaga lisannya dari perkataan dusta, saksi palsu dan menceritakan kejelekkan orang lain (ghibah) .

13 . Menepati janji dan amanah yang diberikan kepadanya .

14 . Berbakti kepada kedua orang tua .

15 . Menyambung silaturahim dengan karib kerabatny a, sahabat terdekat dan terjauh .

p/s :
“.. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam Syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. An Nisa’ : 13)

Ayuhh semua tutup AURAT , bg sempurna sejuk mata memandang jikaa sesiapa saja melihatnya :) *peringatan untuk diri alynn jua*

2 comment[s] | back to top